Zarząd

Instytut Działań Społecznych - trybik zielony

Zarząd

Zarząd wybrany na kadencję 2019-2021

Zarząd Stowarzyszenia:
Zbigniew Głąb – prezes
Dariusz Dzirba – wiceprezes
Arkadiusz Wasiel – sekretarz
Magdalena Dąbek – skarbnik

Komisja rewizyjna:
Krzysztof Kurowski – przewodniczący
Sylwia Krzaczyńska – sekretarz
Agnieszka Kraciuk – członek komisji