Akcja Specjalna

Instytut Działań Społecznych - trybik zielony

Akcja Specjalna

Akcja Specjalna – to rokrocznie organizowany wakacyjny wypoczynek dla najbardziej potrzebujących – dla osób niepełnosprawnych. Zaczęliśmy wiele lat temu od małej grupy organizującej wypoczynek dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności z okolic Łodzi. W 2015 roku organizujemy szóstą edycję.

Celem nadrzędnym naszych wyjazdów jest integracja osób niepełnosprawnych, pokazanie że przysłowiowe „trzy schodki” wcale nie muszą być przeszkodą w normalnym, pełnym życiu, a także pokazanie innym ludziom, że niepełnosprawność nie musi wiązać się z ograniczeniami. W ramach wyjazdy organizujemy szereg aktywności – nie tylko wypoczynkowych, lecz także budujących wiedzę i świadomość obywatelską osób niepełnosprawnych – np. poprzez warsztaty z prawa konstytucyjnego.

W 2010 roku zorganizowaliśmy pierwszą Akcję Specjalną – wyjazd głównie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojechaliśmy z 38 osobową grupą do miejscowości Sielpia na 12 dni. W 2010 powołaliśmy również Stowarzyszenie „Instytut Działań Społecznych”, którego celem było między innymi organizowanie i finansowanie Akcji.  W latach 2011-2014 jeździliśmy do miejscowości Sulejów.

Podstawowym celem Akcji Specjalnej jest wsparcie uczestników warsztatów i zachęcanie ich do podejmowania samodzielnych działań – zarówno w zakresie czynności życia codziennego jak i w szerszym aspekcie społecznym i obywatelskim.