Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:
Zbigniew Głąb – prezes
Andrzej Dzirba – wiceprezes
Dariusz Dzirba – sekretarz
Magdalena Dąbek – skarbnik

Komisja rewizyjna:
Krzysztof Kurowski – przewodniczący
Adam Sadowiak – sekretarz
Adrian Mantys – członek komisji