Kontakt

Stowarzyszenia Projektowo-Badawcze „Instytut Działań Społecznych”

Adres do korespondencji:
Ul. Częstochowska 32/2
97-420 Szczerców
woj. łódzkie

kontakt@ids.info.pl

Zbigniew.Glab@ids.info.pl
Andrzej.Dzirba@ids.info.pl

REGON: 101047087
KRS: 0000377075

Konto bankowe:
BOŚ 71 1540 1287 2001 6801 2364 0001