Akcja Specjalna 2012

Akcja Specjalna

2012

Podstawowym celem Akcji Specjalnej było wsparcie uczestników warsztatów i zachęcanie ich do podejmowania samodzielnych działań – zarówno w zakresie czynności życia codziennego jak i w szerszym aspekcie społecznym i obywatelskim.

Jednym z obszarów wsparcia było zachęcanie uczestników do samodzielnego wykonywania prostych codziennych czynności jak np. samodzielne przygotowanie posiłków.

Celem warsztatów było też przekazanie beneficjentom informacji o podstawowych prawach osób z niepełnosprawnością. Dotyczy to zarówno ogólnych praw obywatelskich (prawo wyborcze, prawa konsumenckie) jak i szczegółowych praw odnoszących się do osób z niepełnosprawnością (praca, kształcenie, dofinansowania, udogodnienia)

  • 70 osób – łącznie wolontariuszy i uczestników
  • 10-cio dniowy wyjazd do miejscowości Sulejów
  • Cykle warsztatów – przynajmniej 1 dziennie
  • Budżet wysokości około 40 tyś zł