Akcja Specjalna 2010

Akcja Specjalna

2012

Pierwsza Akcja Specjalna odbyła się w 2010 roku!

W przeciągu 2 miesięcy udało nam się zebrać wystarczające fundusze na wyjazd dla grupy 50 osób.

Działaliśmy interaktywnie:

Powstała strona na Facebooku: (http://www.facebook.com/pages/Akcja-Specjalna/116917475011453)

Strona WWW (http://akcjaspecjalna.info)

Oraz za pośrednictwem wolontariuszy, którzy zabiegali o:

Wsparcie lokalnego biznesu
Wsparcie instytucji publicznych
Prywatne darowizny

Udało się! Zebraliśmy 24 000 zł, dodaliśmy do tego dodaliśmy prywatne pieniądze. Nasza praca była oczywiście nieodpłatnym wolontariatem.

  • 54 osób – łącznie wolontariuszy i uczestników
  • 10-cio dniowy wyjazd do miejscowości Sulejów
  • Cykle warsztatów – przynajmniej 1 dziennie
  • Budżet wysokości około 25 tyś zł